Gerek münferit gerek gerekse Organize Sanayii Bölgeleri bünyesindeki fabrika, atölye, imalathane, enerji üretim tesisleri, depolama tesisleri, limanlar, lojistik tesisler, AVM’ler, sağlık ve eğitim tesisleri “ticari taşınmaz” olarak değerlendirilebilir. Ticari gayrimenkuller için değerleme analizleri yapılırken ilk olarak tesisin üzerine kurulduğu arazi ve faaliyet gösterdiği bina dikkate alınır. Bu bina veya gayrimenkulün içinde varsa üretimin hatlarının yenilik ve işlevselliğinin yanı sıra depolama imkânlarının ne seviyede olduğu mutlaka tespit edilmelidir. Ayrıca, tesis bünyesindeki makine, teçhizat ve donanım konulara hâkim uzmanlarımızca değerlendirilir. Fenomen Mühendislik, Mimarlık ve İnşaat firması olarak bünyemizde bulunan SPK lisansına sahip gayrimenkul değerleme uzmanlarımızla birlikte Ticari Taşınmaz Değerleme alanında sizlere hizmet vermekteyiz.