Bilirkişi, çözümlemeyi, uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisini ifade etmektedir. Fenomen Mühendislik, Mimarlık ve İnşaat firması olarak bilirkişilik kapsamında uzmanlık gerektiren konular ve uyuşmazlıklar için lisanslı olarak Bilirkişi Raporu (Uzman Raporu) hazırlamaktayız.