Arsa değerlemesi yapılırken arsanın şehir merkezine uzaklığı, çevre yapılaşması, yoğunluk durumu, caddeye göre konumu, cephe uzunlukları, parselin şekli, parselin eğimi, yapılaşmaya uygun olup olmadığı, alt yapı olanakları, imar durum bilgisi araştırılarak detaylı bir rapor hazırlanır. Arazi değerlemesi yapılırken arazinin bulunduğu yakın ve uzak çevrenin ekonomisi, kalkınma eğilimi, nüfus yapısı ve hatta siyasi yapısı önemlidir. Raporlarımızda bunların yan sıra, arazinin toprak verimliliği ve doğal varlıklarının (ağaç, dere vs.) değeri de hesaba katılır. Fenomen Mühendislik, Mimarlık ve İnşaat firması olarak bünyemizde bulunan SPK lisansına sahip Gayrimenkul Değerleme uzmanlarımızla birlikte arsa ve arazi değerleme alanında sizlere hizmet vermekteyiz.